۱۵ خرداد از دید حجت السلام و المسلمین جاج اقا پهلوانی

در ۱۴ خرداد مراسم با شکوهی جهت سالکرد رحلت رو خدا امام شهدا رو حالله خمینی (ره)در محله گوریگاه برگزار شد 

در این مراسم حضرت حجت السلام و المسلمین جاج اقا پهلوانی در سخنانی خود پیرامون انان امت و روز ۱۵ خرداد ضمن تسلیت فرمود

۱۴ و ۱۵ خرداد  عاشورا و تاسوعای انقلاب ما بود در این انقلاب ما به جهان صادر گردید و دشمنان غدت مرجعیت شیعه پی بردند

 ایشان فرمودند ابقلاب اسلامی جهان اسلام را بر شد

حجت السلام و المسلمین جاج اقا پهلوانی در ادامه فرمود

کسانی که از عوامل غرب در کشور هستند و اختلاف افکنی می کنند فرمود شما برای این انقلاب چه کردید این مملکت که با خون جوانان این مملکتبه ثمر نشسته و توسط غرب و امریکاه جنایت کار در این مدت مورد توطئه های فراوان قرار گرفته تسلیم نخواهپ شد و با اطاعت از ولایت به راه خود همه چون گذشته ادامه خواهند داد

و در اخراز خداوند طلب امام خمینی (ره) و برای سلامتی مقام معظم رهبری خواستار گردید