بسم الله الرحمن الرحیم

ساخت و سازه ۱۰ سرویس دستشوی و ۴ حمام جهت رفاه حال زوار امامزاده محمد (ع)در  زیر بناه ۱۴۰ متر مربع توسط هیت امنا امامزاده محمد(ع) با همکاری اداره اوقاف ناحیه دو شیراز در حال انجام میباشد امیدواریم کسانی که میخواهند در این امر خیر شرکت نمایند با هیت امنا همکاری نمایند

اجر همه شما با خدای بزرگ