بار دیگر ایران عزادار شد.
درگذشت جانسوز عزیزان هموطنمان را به تمام ایرانیان و به خصوص بازماندگان عزیز کردزبان این فاجعه عظیم، تسلیت عرض می کنیم.