هیئت مکتب الزهرا (س)امامزاده محمد(ع) گوریگاه
طفل بازیگوش را شرمی نباشد از کسی/ بیشتر با دیدن مادر خجالت می کشد/ تا عروج فاطمه جبریل را هم راه نیست/ در مسیر عرش، بال و پر،خجالت می کشد/
Slide 1 Slide 2

 گل کاری توسط پایگاه مقاومت شهید چمران در پارک امامزاده محمد(ع)

  

 کانال جهت برق و آب کشی سرویسهای م حمام های پارک امامزاده محمد (ع) توسط خادمان امام رضا(ع)و گروه جهادی حوزه صاحب الزمان (عج)

 

 

 

 

 مراسم سوگواری دهه فاطمیه به مدت 6 شب توسط هیات مکتب الزهرا (س)امامزاده محمد(ع)گوریگاه