هیئت مکتب الزهرا (س)امامزاده محمد(ع) گوریگاه
طفل بازیگوش را شرمی نباشد از کسی/ بیشتر با دیدن مادر خجالت می کشد/ تا عروج فاطمه جبریل را هم راه نیست/ در مسیر عرش، بال و پر،خجالت می کشد/
Slide 1 Slide 2

به مناسبت میلاد حضرت حجت (عج)حضرت حجت السلام پهلوانی در باره اثبات بی نهایت بودن رحمت خدا از جهت فلسفی فرمودند

هماطوری که فرمانده اعضا‌ء و جوارح را خداوند متعال قلب انسان را قرار داده محال است دنیا را بدون حجت قرار بدهد

بشر را که خلق کرده سرگردان رها کند چطوری می شود در یک قالب بدن قلب را برای اعضاء و جوارح مرجع قرار دهد که  تا فرمان ندهد هیچ یا ار اعضاء و جواع کاری نمی کنند اما جهان به این پهناوری برایش حجت خدا و امامی قرار ندهد که مردم برای حل مشکل خود به او مراجعه کنند که اگر مردم به دستور امام زمان خود عمل می کردند به راحتی به اسمانها بالا می رفتند

از طرفی چون درک مردم بسیار ضعیف بوده که تحمل ان بزرگواران را نداشته اند کی بعد دیگری را شهید کرد اند از این جهت خداوند متعال دوازده همین حجتش را از نظر ها مخفی کرد

لذا علما را موظف کرد تا مردمرا بسوی حجت خدا امام زمان دعوت کنند و هم مردم را موظف کرد ار علمای که حق و با طل را بشناسند و ساده نباشند و خود فروخته باشند که این عاشورا تکرار شد پیروی کننده تا زمینه پیذیرش و حجت خدا و امام زمان آماده شود که مردم بدون چون و چرا مطیع محض آن بزرگوار شوند تا همه چیز با راده شان هر چه بخواهند در اختیار شان قرار گیرد

و السلام

التماس دعا۱۵ خرداد از دید حجت السلام و المسلمین جاج اقا پهلوانی

در ۱۴ خرداد مراسم با شکوهی جهت سالکرد رحلت رو خدا امام شهدا رو حالله خمینی (ره)در محله گوریگاه برگزار شد 

در این مراسم حضرت حجت السلام و المسلمین جاج اقا پهلوانی در سخنانی خود پیرامون انان امت و روز ۱۵ خرداد ضمن تسلیت فرمود

۱۴ و ۱۵ خرداد  عاشورا و تاسوعای انقلاب ما بود در این انقلاب ما به جهان صادر گردید و دشمنان غدت مرجعیت شیعه پی بردند

 ایشان فرمودند ابقلاب اسلامی جهان اسلام را بر شد

حجت السلام و المسلمین جاج اقا پهلوانی در ادامه فرمود

کسانی که از عوامل غرب در کشور هستند و اختلاف افکنی می کنند فرمود شما برای این انقلاب چه کردید این مملکت که با خون جوانان این مملکتبه ثمر نشسته و توسط غرب و امریکاه جنایت کار در این مدت مورد توطئه های فراوان قرار گرفته تسلیم نخواهپ شد و با اطاعت از ولایت به راه خود همه چون گذشته ادامه خواهند داد

و در اخراز خداوند طلب امام خمینی (ره) و برای سلامتی مقام معظم رهبری خواستار گردید
صفحه قبل 1 صفحه بعد