شهدای سرفراز  گوریگاه

 

اسامی شهدا بر اساس تاریخ و روز شهدات می باشد

شهید هوشنگ محمدی

 

 

شهید منوچهر سیلابی

شهیدنصرالله یا علی

شهید محمد حسین قادری

شهید حبیب الله شریعت

شهیدعلی یار محمدی

 

شهید خورشید پناهنده

شهید امام قلی دهقان

شهید سید عابدین علمداری

شهید ذوالفقار دستمزد

 

شهید عنایت الله یا علی

شهیدسید مصطفی موسوی

شهید عبدالله شیخی

شهیدمختار عظیم پور
دسته بندی : شهدای سرفرازمحله گوریگاه ,   ,